werkwijze en de coach

Werkwijze en de coach

Coachtraject

Het traject begint met een intakegesprek. We kijken welke vragen er zijn en de ondersteuning die daarbij past. En of er een wederzijdse klik is.

Daarna stellen we de doelen en de duur van het traject vast in een plan. Een traject bestaat uit 4 tot 6 gesprekken, die maximaal 75 minuten duren.

 

Werken aan

Tijdens het gesprek werken we aan het nu en jouw toekomst. Je krijgt zicht op wat je wilt en kan. Hiervoor zijn je kwaliteiten, talenten, beweegredenen, mogelijkheden en onmogelijkheden van belang. Deze ga je (her)ontdekken, waarbij je leert eerlijk naar jezelf te kijken.

Hoe

De gesprekken zijn persoonlijk en gericht op jouw unieke vragen. Ieder coachtraject is maatwerk. De route is voor iedereen anders en de instrumenten die worden ingezet divers. Mogelijkheden zijn vragenlijsten, testen, oefeningen, kwaliteitenspel en huiswerkopdrachten.

 

Een pad ontstaat door erop te lopen